Одним із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.

Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямів сучасної дошкільної освіти. Воно спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активно

сті, вироблення звички до здорового способу життя.

Пріоритетність фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами дошкільної галузі – Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону дитинства». Цими документами держава гарантує усім дітям дошкільного віку реалізацію прав на охорону життя і здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, забезпечення раціонального харчування, сприяє створенню безпечних умов для формування всебічно розвиненої життєвокомпетентної особистості в процесі суспільного і родинного виховання тощо.

Картинки по запросу фізичне Ð²Ð¸Ñ Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ

У фізичному розвитку дітей наші заклади орієнтуєтьсяна об'єднання зусиль педагогів і сім'ї щодо охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров'я, підвищення опорності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров'я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності.Реалізація даної мети вирішується розв'язанням комплексу наступних завдань:

ОЗДОРОВЧІ ЗАВДАННЯ:
1. Охорона життя та зміцнення здоровя дітей.
2.Формувати правильну поставуі розвивати всі групи м'язів.
3. Підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища.
4. Спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку.
ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ:
1. Формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров'я.
2. Опанування різновидів життєнеобхідних рухів - ходьби, бігу, стрибків, лазіння.
3. Збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортисних вправ та ігор з елементами спорту.
4. Формування культурно-гігієничних навичок.
5. Розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ.
ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:
1. Розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності ( навчальної, ігрової, трудової і тощо)
2. Підвищувати рівень довільності дій дітей.
3. Розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання рухів.
4. Розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності.
5. Виховувати любов до спорту. 6. Формувати позитивні моральні та вольові риси характеру.
В нашому садочку проводиться повний обсяг форм фізичного виховання відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі".
Сукупність організаційних форм роботи, які впроваджуються в освітній процес, становлять:- заняття з фізичної культури (проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику (в період з квітня до жовтня за належних погодних умов і тричі на тиждень під час прогулянок);
- фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури);
- різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, Дні та тижні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання).
При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи педагоги закладу дотримуються рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховують індивідуальні показники стану здоров'я, самопочуття дітей.
В садочку здійснюється повнийкомплекс оздоровчо - загартовуючих заходів:
- ходіння босоніж влітку по скошеній траві, камінцях;
- гігієнічні водні процедури;
- гімнастика пробудження;
- масаж рефлекторних зон стопи, використовуючи "доріжки здоров'я";
- проведення дотикового масажу;
- вправи на формування правильної постави;
- гімнастика для очей;
- пальчикова гімнастика;
- масаж долоньок горіхами, каштанами;
- повітряні процедури;
- вітамінотерапія: вживання в їжу фруктів, овочів.

ÐŸÐ¾Ñ Ð¾Ð¶ÐµÐµ изображение

Медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей.

Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій.

Фізичне виховання в ДНЗ проводиться шляхом проведення з обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів.

Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах.

Вся ця робота ведеться з кожною дитиною (навіть з особливими потребами) відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ від 27.08.2004р. № 1/9-438, методичного листа МОН України «Організація та зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ», від 06.06.2005р. №1/9-306, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних закладах України, затвердженим наказом МОН України від 02.08.2005р. №458, відповідних заходів програми «Я у Світі» та «Впевнений старт».

Щороку діти розподіляються на медичні групи для фізкультурних занять і загартування. Це проводиться медичною сестрою та фізоргом на основі медичних оглядів.Здійснюється педагогічна оцінка організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання. Проводиться диференційований аналіз по вікових категоріях, їх доцільність і достатність поєднання, систематичність, тривалість розподілу часу між структурними частинами, зміст, послідовність дібраних засобів, їхнє дозування:- норми загартування;- раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю;- відповідність вибору теми і змісту заходів окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань.

Медико-педагогічний контроль здійснюється відповідно діючих вимог. Графічно фізіологічна крива будується на основі занять з фізкультури. Результати контролю фіксуються в протоколі.

В процесі оптимізації рухової активності, діагностика фізичного розвитку проводиться двічі на рік: у вересні та травні. Динаміка розвитку дітей аналізується інструктором з фізкультури за участю методиста та медичної сестри.В ДНЗ проводиться моніторинг фізичного розвитку вихованців:- оцінка впливу різних фізкультурно-організаційних заходів на дитячий організм та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину – візуальна оцінка зовнішніх ознак втоми, підрахунок частоти дихання та пульсу;- контроль за реакціями дітей на загартування, особливо ослаблених та з особливими потребами;- узагальнення даних про стан здоров’я та змісту показників захворюваності.

Ведеться контроль за санітарно-гігієнічними умовами:

- утримання місць для занять – групових кімнат, фізкультурних осередків у групах, фізкультурного і музичного залів, фізкультурного та ігрового майданчиків;

- стану фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях і на майданчиках;

- стану одягу та взуття дітей для прогулянок, різних форм роботи з фізичного виховання.

Картинки по запросу спорт для детей

Поради батькам від фізінструктора:

·Щоденно виконуйте разом з дитиною ранковугімнастику,виходьте на прогулянки;

·Разом з дитиною здійснюйте пішохідні прогулянки та туристичні походи;

·Залучайте дитину до виконання основних рухів—ходьба, біг, стрибки, вправи з м'ячем,лазіння,повзання...

·Грайте з дитиною в рухливі та спортивні ігри;

·Беріть участь разом з дитиною у проведенні спортивних свят, розваг, що організовуються дошкільним закладом;

·Катайтеся разом з дитиною на велосипеді, роликах, грайте у бадмінтон, теніс, футбол, стрибайте на скакалці.

Картинки по запросу спорт для детей

Посилання на відео з фізичними вправами

для дітей дошкільног віку.

Весёлая МУЛЬТ-зарядка / Morning exercises cartoon. Наше_всё!

Зарядка для детей малышей

Развивающие мультфильмы Совы - Утренняя Зарядка - мультик 1

Кiлькiсть переглядiв: 574